باشگاه مشتریان

جایزه معامله‌گر ویژه هر سه ماه یکبار اعطای ۵ سکه طلا به نفر اول پرگردش در معاملات آنلاین
بسته‌های پیشنهادی باشگاه مشتریان معاملات آنلاین کارگزاری بورس بهگزین
خدمات طرح برنزی طرح نقره‌ای طرح طلایی
ارزش پرتفوی * ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان ۲۵۰ میلیون تومان به بالا
تخفیف کارمزد کارگزاری ٪۱۰ ٪۱۵ ٪۲۰
حق معرفی مشتریان جدید ٪۲ ٪۳/۵ ٪۵
اعتباراولیه به نسبت ارزش سبد برای مدت سه ماه تا سقف یک میلیارد ریال ** ٪۲۰ ٪۲۵ ٪۳۰
تعدیل اعتبار اولیه پس از دوره سه ماه اولیه بر اساس گردش معاملات *** ٪۲۰ ٪۲۵ ٪۳۰
اشتراک وب سایت ره‌آورد ۳۶۵ سه ماهه شش ماهه یکساله
اشتراک بسته تکنیکال نرم افزار ره‌آورد نوین ۳ سه ماهه شش ماهه
اشتراک بسته بنیادی نرم افزار ره‌آورد نوین ۳ شش ماهه
دوره آنلاین آموزشی آشنایی با مقدمات تکنیکال و بنیادی به مدت ۶ ساعت
دوره آنلاین آموزش تحلیل تکنیکال به مدت ۹ ساعت
دوره آنلاین آموزش تحلیل بنیادی به مدت ۹ ساعت
وبینار آنلاین تحلیل سهام هرهفته
* در محاسبه ارزش پرتفوی دارایی حق تقدم و سهام شرکت‌های بازار پایه درنظر گرفته نمی‌شود.
** نرخ تسهیلات اعطائی به مشتریان بر اساس نرخ متعارف شرکت‌های کارگزاری و مابین ۱۹٪ الی ۲۴٪ خواهد بود.
*** میزان اعتبار اولیه پس از دوره سه ماهه بر اساس گردش حساب مشتری و تا سقف درصدهای اعلام شده هر طرح، به شرط رعایت دستورالعمل سکنا مصوب سازمان بورس تعدیل خواهد شد.