جشنواره ۳۰۰ میلیونی بهگزین

در کارگزاری بورس بهگزین کلیه مشتریان می‌‌توانند از طریق تماس با واحد پذیرش کارگزاری و تکمیل قرارداد اعتباری، اعتبار خود را دریافت نمایند.
لازم به ذکر است که کلیه قوانین و اعتبارات شرکت مطابق با آئین نامه‌ها و دستورالعمل خرید اعتباری سازمان بورس و اوراق بهادار است.
شرایط اخذ اعتبار و مراحل آن به شرح زیر است:

  • میزان ریالی اعتبار ۵۰٪ ارزش پورتفوی نزد کارگزار است.
  • اعتبار تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به مشتری تعلق می‏گیرد.
  • پرتفوی مشتری می‏بایست تشکیل شده از حداقل ۲ سهم (غیر پایه فرابورسی و حق تقدم) باشد.
  • برای اخذ اعتبار، مشتری می‌بایست قرارداد اعتباری را نزد شعب کارگزاری امضاء نماید.
  • ٪۱۵ تخفیف کارمزد معاملات