پشتیبانی

فهرست نرم‌افزارهای پشتیبانی:

نرم‌افزار ultra viewer وب سایت دریافت نرم‌افزار
نرم‌افزار AnyDesk وب سایت دریافت نرم‌افزار
* لطفا پیش از نصب این نرم‌افزار با واحد پشتیبانی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورید.

تست سرعت اینترنت:

Speed Test وب سایت