پشتیبانی

فهرست نرم‌افزارهای پشتیبانی:

نرم‌افزار ultra viewer وب سایت دریافت نرم‌افزار
نرم‌افزار AnyDesk وب سایت دریافت نرم‌افزار
نرم‌افزار ammy admin وب سایت دریافت نرم‌افزار

لطفا پیش از نصب این نرم‌افزار با واحد پشتیبانی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورید.